Tijdelijke activiteiten

De verzekering Tijdelijke Activiteiten is bedoeld voor personen die eender welke evenement van tijdelijk karakter organiseren. Zowel de organisatoren als de helpers zijn hiermee verzekerd.

Wat doet de verzekering?

Verzekert organisatoren en helpers (al dan niet van een vereniging) tijdens een bepaalde activiteit. De verzekering dekt ook de schade tijdens het evenement en de schade die verband houdt met de voorbereiding en afsluiting ervan.

Dit houdt in:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan derden.
  • Rechtsbijstand: juridische en financiële bijstand bij geschillen
  • Lichamelijke ongevallen: vergoedt u als organisator of helper voor de lichamelijke schade die u oploopt.
  • Verplichte verzekering: objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing.

Voorbeeld
Fuif, wandeling, fietstocht, sportwedstrijd, evenement, markt, tentoonstelling,…