Rechtsbijstand

Bij een ongeval is het niet altijd duidelijk of is er onenigheid wie aansprakelijk is. Ook over de schadevergoeding kunnen beide partijen het meestal niet eens worden. De verzekering Rechtsbijstand verdedigt uw belangen.

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

  • Ze verdedigt uw belangen: u krijgt juridische bijstand bij gerechterlijke vervolging en bent vrij in de keuze van uw advocaat
  • Ze vergoedt de gerechtelijke kosten: kosten en erelonen van advocaat, expertise, gerechtsdeurwaarder, procedure- en gerechtskosten, enz.

Voorbeeld
Het is niet duidelijk wie bij een ongeval in de fout is, wie aansprakelijk is. U en de tegenpartij zijn oneens over de schadevergoeding.
U bent in uw recht maar de tegenpartij wil u niet betalen of houdt u aan het lijntje.