Pensioensparen

Met pensioensparen bouwt u een mooi aanvullend pensioen op en betaalt u elk jaar minder belastingen. Bovenop uw gespaard bedrag krijgt u niet alleen een minimumrente maar geniet u ook een groot belastingvoordeel.

In deze tijd van vergrijzing en onduidelijkheid over de omvang en de financiering van uw wettelijk pensioen,
neemt u maar best geen risico’s. Het is belangrijk om vandaag al uw pensioen van morgen voor te bereiden.
Een contract Pensioensparen vormt hierbij de ideale oplossing.
Het is fiscaal erg voordelig: pensioensparen levert u een belastingvoordeel op van 30 %.
Het is toegankelijk voor iedereen: van 18 tot 64 jaar, man of vrouw, jong of oud, alleenstaand, samenwonend of gehuwd … iedere belastingplichtige kan van het belastingvoordeel genieten.
Het is flexibel: u kunt ook maandelijks pensioensparen en zo uw spaarinspanning spreiden.

Op uw 60ste verjaardag (*) wordt er een eenmalige eindbelasting geheven van 10% op uw gekapitaliseerde stortingen. De stortingen die u daarna doet (tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin u 64 wordt), worden niet meer belast maar genieten wel nog van het fiscaal voordeel. Op die manier neemt het rendement van uw pensioenspaarinspanning een extra hoge vlucht.

U geniet van deze voordelige eindbelasting als:

  • uw pensioenspaarrekening of –verzekering minstens 10 jaar bestaat
  • u minstens 5 stortingen hebt gedaan (5 verschillende jaren)
  • elke storting minstens 5 jaar behouden blijft

(*) Indien u pas met pensioensparen begon na uw 55ste verjaardag, of indien uw bestaand contract na uw 55ste verjaardag substantieel werd gewijzigd, dan wordt de eindbelasting gerekend na 10 jaar en niet op 60-jarige leeftijd.

Naast het jaarlijks terugkerend fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 40% van de gestorte pensioen­spaarbijdrage en de voordelige eindbelasting, geniet u bovendien vrijstelling van roerende voorheffing.

Zowel particulieren als zelfstandigen kunnen aan pensioensparen doen.