Ongevallen en ziekte

Hospitalisatieverzekering

Een opname in het ziekenhuis kan veel geld kosten. Uw ziekenfonds vergoedt een deel van de kosten maar het bedrag dat u zelf moet betalen kan flink oplopen.

WAAROM EEN HOSPITALISATIEVERZEKERING?

Deze verzekering vergoedt:

 • verblijf in het ziekenhuis (ook one-day-clinic)
 • alle onderzoeken en behandelingen
 • geneesmiddelen
 • uw vervoer per ziekenwagen of helikopter
 • palliatieve verzorging
 • (thuis)bevalling, wiegendoodtests

VOOR WIE IS DE VERZEKERING BESTEMD?

Onze verzekeringen zijn bestemd voor alle personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.

Voorbeeld
De ziekenhuiskosten kunnen hoog oplopen, denk maar aan de ambulance, extra kosten voor een éénpersoonskamer, de hoge honoraria van de dokters en chirurgen, de kosten voor testen die moeten gebeuren met dure apparatuur, de verblijfskosten om bij uw kind te overnachten.

WACHTTERMIJN?

De wachttermijn bedraagt 3 maanden, behalve bij ongeval of indien u reeds verzekerd bent (bij een andere maatschappij). Gedurende die periode, die ingaat op de datum van aansluiting, is de verzekeringsmaatschappij geen uitkering verschuldigd.


Ongevallenverzekering

WAAROM EEN ONGEVALLENVERZEKERING?

De polis verzekert u en uw gezin tegen de gevolgen van zware ongevallen en dekt de schade van economische, morele en zelfs ethische aard bij blijvende invaliditeit (vanaf 10%) of overlijden.

VOOR WIE IS DE VERZEKERING BESTEMD?

De verzekering kan afgesloten worden voor de verzekeringnemer en alle leden van het gezin.
Dit is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
De maximumleeftijd voor toetreding is 65 jaar.

Voorbeeld
Na de ziekenhuisopname kunnen de kosten verder lopen, denk maar aan thuisverzorging, speciale apparatuur, verbouwingen in huis aangepast aan rolstoel,…


Gewaarborgd inkomen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of een ongeval, dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit.

WAAROM EEN VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN?

De verzekering Gewaarborgd Inkomen betaalt u een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid:

 • zowel bij tijdelijke, als bij permanente arbeidsongeschiktheid;
 • zowel bij gedeeltelijke, als bij volledige arbeidsongeschiktheid.

VOOR WIE IS DE VERZEKERING BESTEMD?

De verzekering kan afgesloten worden voor de verzekeringnemer en alle leden van het gezin.
Dit is enkel bestemd voor personen die wettelijk gedomicilieerd zijn in België.
De maximumleeftijd voor toetreding is 65 jaar.

Samen met Verzekeringen Van den Eynde maakt u een polis op maat. U kiest zelf het maandelijks aanvullend inkomen dat u wenst te verzekeren en de periode die u wenst te overbruggen.

Tip: Deze verzekering is uitermate geschikt voor zelfstandigen.


Huispersoneel

Iedereen die bij u tegen een loon huishoudelijke arbeid verricht, moet volgens de wet verzekerd zijn voor ongevallen tijdens de arbeidsuren en op weg naar en van het werk. Zowel voor aangegeven, als niet aangegeven personeel. Enkel als u met dienstencheques betaalt of iemand via de PWA laat komen, is dat niet nodig.

WAAROM EEN VERZEKERING HUISPERSONEEL?

De verplichte ongevallenverzekering dekt volgende risico’s:

 • Loonverlies (door tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, overlijden)
 • Medische en aanverwante kosten
 • Verplaatsingskosten
 • Hulp aan derden

VOOR WIE IS DE VERZEKERING BESTEMD?

Iedere particulier die in zijn privé-leven personeel tewerkstelt en vergoedt dient een verzekering af te sluiten. We denken hierbij niet alleen aan de poetsvrouw maar ook aan gelegenheidspersoneel, babysit, tuinman, enz. Personeel die werkt met dienstencheques of iemand die via het PWA (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) wordt gezonden dient u niet te verzekeren.

Voorbeeld
De poetsvrouw valt per ongeluk van het trapladdertje tijdens het kuisen van de ruiten. De tuinier verwondt zich bij het snoeien van de haag. De babysit heeft een ongeval op weg naar huis.