Langetermijnsparen

De individuele levensverzekering (Langetermijnsparen) is een methode om extra kapitaal op te bouwen. De gelijkenissen met pensioensparen zijn groot. Ook deze formule levert u, naast een gewaarborgde rente, een belastingwinst van 30% tot 40% van de gestorte jaarpremies op. Deze zijn fiscaal aftrekbaar tot 2.120 euro (inkomsten 2011) per jaar, afhankelijk van uw nettoberoepsinkomen, wat een belastingvoordeel oplevert tot 848 euro (inkomsten 2011).

Het maximumbedrag kan u zien als een soort ‘korf’ en kan bestaan uit verschillende premies zoals:

  • het bedrag langetermijnsparen (tak 21)
  • de aftrek voor de kapitaalaflossingen van een woonkrediet
  • andere premies voor een vrije levensverzekering, vb de premies die u betaalt voor een hypothecaire lening.

Net zoals bij de formules voor pensioensparen houdt de verzekeraar op 60-jarige leeftijd (of na 10 jaar) een eindbelasting in. Stortingen die u nadien doet, worden niet meer belast, maar u mag ze wel nog in mindering brengen op uw belastingaangifte.

U kunt perfect uw stortingen voor het langetermijnsparen combineren met uw stortingen voor pensioensparen. Op die manier kunt u, afhankelijk van uw inkomen, voor het inkomstenjaar 2010 een belastingvermindering genieten van maximum 1.200 euro (= 40% van 880 euro + 40% van 2.120 euro) dankzij uw spaarinspanningen voor pensioensparen en langetermijnsparen.