Diefstal

De kosten van diefstal kunnen hoger oplopen dan verwacht. Naast het kwijt zijn van je waardevolle spullen, kunnen de inbrekers ook heel wat schade nalaten. Met de diefstalverzekering kan u uw inboedel laten verzekeren tegen diefstal. Alle schade die geleden wordt bij een inbraak of poging tot wordt verzekerd. Vaak wordt de diefstalverzekering afgesloten als deel van een woningverzekering, naast de klassieke brandverzekering.

Waarom een diefstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt:

  • de waarde van uw gestolen goederen
  • schade door inbraak
  • vandalisme
  • uw medische kosten bij een diefstal met geweld

Wat bepaalt de kostprijs van uw diefstalverzekering?

  • Het verzekerde bedrag: u kan zelf bepalen voor welk bedrag u uw huis en uw spullen kan laten verzekeren.
  • Het risico op een inbraak: u krijgt korting wanneer u maatregelen neemt om het risico op diefstal te verkleinen zoals goede sloten plaatsen, zorgen voor een alarminstallatie.