Brand en natuurrampen

Verzekeringen Van den Eynde heeft een ruim gamma om uw gebouw en machines optimaal te verzekeren.

Waarom een brandverzekering?

De brandverzekering verzekert uw roerende en onroerende goederen, niet alleen tegen brand maar ook tegen waterschade, stormschade, glasbreuk, elektriciteitsschade.

De standaardformule dekt:

  • Brand en aanverwante gevaren
  • Storm-, hagel, sneeuw- en ijsdruk
  • Waterschade
  • Glasbreuk
  • Natuurrampen
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand gebouw (voor eigenaars)

Verzekeringen Van den Eynde biedt verschillende formules waarbij u uw polis verder kan uitbreiden, o.a. met diefstal enz.

Vraag uw polis op maat!