BA-uitbating

In een bedrijf kan er altijd iets verkeerd lopen, zowel in productie als bij het verlenen van uw diensten. Gevolgen die zelfs kunnen leiden tot faillissement. Met de verzekering BA-Uitbating  bent u verzekerd voor schade die u als zelfstandige of uw onderneming veroorzaakt aan derden in het kader van het uitoefenen van professionele activiteiten.

BA-Uitbating

 • U kan uw bedrijf verzekeren voor schade aan derden door personeelsleden, installaties, enz.
  Voorbeeld:
  een medewerker levert een toestel bij de klant en veroorzaakt hierbij schade aan de woning.
 • U kan uw bedrijf verzekeren voor schade die zich voordoet na de levering.
  Voorbeeld:
  het leveren van voedsel dat en voedselvergiftiging veroorzaakt.
 • U kan uw bedrijf verzekeren voor schade die zich voordoet omtrent goederen.
  Voorbeeld:
  een toestel dat binnen is voor herstelling wordt beschadigd.

Ook de vennoten, zaakvoerders, bestuurders, werknemers waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld, kan u verzekeren.

Verzekeringen Van den Eynde biedt een polis op maat.