Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw medewerkers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt het personeelslid die slachtoffer geworden is van een arbeidsongeval. Dit kan gaan over een ongeval op de werkvloer als op verplaatsing voor het bedrijf.

De arbeidsongevallenverzekering dekt:

  • loonverlies bij tijdelijk als blijvende arbeidsongeschiktheid, overlijden
  • de kosten die voortvloeien uit het ongeval
    (medische verzorging, ziekenhuis, verplaatsing, medicijnen, rolstoel, enz..)

Verzekeringen Van den Eynde biedt ook aanvullende waarborgen om uw medewerkers extra legale voordelen te geven. Vraag een vrijblijvende polis op maat van uw bedrijf.