Je werkt hard, maar geniet ook van het leven. Die vrije tijd spendeer je het liefst met je gezin. Je wil hen dan ook optimaal beschermen tegen het onverwachte en hen verzekeren van een zorgeloze toekomst. Daarnaast wil je ook opgebouwde kapitaal, zij het in de vorm van roerende of onroerende goederen, behoeden voor schade, verlies en diefstal. Je kiest voor een verzekeringspakket op maat van je leven, met verzekeringen die hieraan tegemoet komen en je individuele levenswijze nu en in de toekomst waarborgen.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR JE PRIVELEVEN

Auto

Autoverzekering
In België ben je wettelijk verplicht om bepaalde verzekeringen te nemen, o.a. voor je voertuig. Deze verplichte BA-verzekering kan je dan naar wens aanvullen met een kleine of grote omnium. De waarborg rechtsbijstand, pechverhelping, een bestuurdersverzekering of zelfs een gehele bescherming voor je gezin en jezelf in het verkeer zijn ook nog mogelijke uitbreidingen in je autoverzekeringen.

Fietsverzekering
Ben je een fervente fiets- of mountainbikeliefhebber of ga je naar het werk met je (elektrische) fiets? Een goede fiets is zijn geld zeker waard, maar wat als je nieuwe en dure fiets té populair is en wordt gestolen? Dek je daarom in tegen diefstal en schade met een goede fietsverzekering.

Contacteer ons

Woning

Als eigenaar van een woning is deze kostbare investering van grote waarde. Een complete woonverzekering, afgestemd op je individuele woonsituatie, bied je de gemoedsrust van een correcte financiële compensatie. Als huurder ben je in België verplicht je huurdersaansprakelijkheid te verzekeren, zo geniet je als huurder van extra bescherming.

Uiteindelijk is onze woning een plek waar je samen met je gezin thuis en tot rust komt, een plaats die een correcte verzekering verdient.

Contacteer ons

Gezin

In je privésfeer kom je met verschillende mensen in contact. Je handelt steeds naar best vermogen en bent bewust dat schade aan derden een reëel risico is in de drukte van iedere dag. Je bent aansprakelijk voor je daden, die van je gezin en van je huisdieren. Een ongelukje is snel gebeurd, maar de gevolgen kunnen echter vaak een grote financiële en emotionele impact hebben. Een familiale verzekering is van uitermate belang om je gezin en jezelf te behoeden voor de financiële gevolgen van een schadevordering.

Contacteer ons

Reizen

Reisverzekering
Vakantie, dat is zorgeloos genieten, maar helaas gebeuren er soms ook onvoorziene ongemakken en in een vreemd land zijn de gewoontes en regels vaak anders als wat je gewend bent. Dan biedt een reisverzekering de nodige bijstand en bescherming voor bv medische kosten en repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden. Je kan deze verzekering afsluiten per reis, maar als je wat vaker reist is een contract op jaarbasis voordeliger.

Je kan ook een bagageverzekering aan je reisverzekering toevoegen. Deze komt tussen bij diefstal, verlies of beschadiging van je bagage.

Een annuleringsverzekering vergoedt kosten als je omwille van bepaalde onvoorziene omstandigheden een reis moet annuleren.

Vertrek zonder risico’s en vol vertrouwen op vakantie.

Contacteer ons

Gezondheid

Hospitalisatieverzekering
Een goede gezondheid is van onschatbare waarde. Wanneer het ongelukkige jou of je gezin treft, wil je met een goed plan voorbereid zijn en wil je verzekerd zijn voor wat volgt. De ziekenhuiskosten voor een opname bij ziekte, ongeval of bevalling kunnen namelijk hoog oplopen, waarbij de mutualiteit slechts beperkt tussenkomt. Een aanvullende hospitalisatieverzekering is er zodat je gezin en jezelf zich kunnen toeleggen op wat echt telt, herstellen.

Ongevallenverzekering
Ook een ongevallenverzekering kan gemoedsrust bieden voor jou en je gezin. Deze dekt zowel ongevallen thuis, als tijdens het beoefenen van je sport of vrijetijdsbesteding.

Uitvaartverzekering
Met een verzekering voor je uitvaart bespaar je je nabestaanden de financiële zorgen voor je begrafenis. Je verzekert dus een bepaald bedrag met als hoofddoel de uitvaartkosten te betalen, een mooi gebaar voor je nabestaanden.

Huisdierverzekering
Jouw huisdier is een volwaardig lid van je gezin en je wil uiteraard niets anders dan het beste. Deze verzekering dekt de onvoorziene kosten qua behandeling die te wijten zijn aan een onvoorziene ziekte of ongeval.

Contacteer ons

Pensioen

Je wil tijdens je pensioen ook nog volop verder kunnen genieten en je huidige levensstandaard op peil houden. Naast het klassieke pensioensparen, kan je je financiële reserve ook inzetten voor lange termijn sparen. Beide zijn fiscaal voordelig en met het oog op het veilig stellen van je financiële, zorgeloze toekomst.

Contacteer ons

Rechtsbijstand

Je maakt iets mee of er word je onrecht aangedaan en je staat voor een gerechtelijk geschil. Een rechtsbijstandsverzekering beschermt jou en je gezin tegen de financiële gevolgen van onverwachte juridische kwesties.

Contacteer ons

Je bent trots op je onderneming. Fier op de organisatie die je dagdagelijks stuurt, op je medewerkers, je bedrijfsgebouw(en) en je wagenpark. Continuïteit staat steeds voorop. Je bent bewust van de opportuniteiten, maar ook van de risico’s binnen je sector en streeft ernaar je onderneming zo optimaal mogelijk te beschermen. Je kiest voor bedrijfsverzekeringen die de specifieke activiteiten van je organisatie ondersteunen, deze behoeden voor de financiële consequenties ervan, maar je kiest ook voor een verzekeraar die bij je past. Risicoloos bedrijfsvoeren op basis van persoonlijk contact, dat is wat jij belangrijk vindt.

Ondernemen is zakendoen. Als ambitieuze ondernemer kijk je dan ook steeds vooruit, zowel naar de opportuniteiten in je professionele vakgebied als naar de mogelijke risico’s en gevolgen die verbonden zijn aan je zelfstandig statuut. Je weet dat aanvullende persoonlijke verzekeringen jou als ondernemer beschermen tegen financiële consequenties die je privésfeer en eigen vermogen raken. Verzeker jezelf en stel continuïteit van je vennootschap veilig.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR JE ONDERNEMING

Gebouwen

Niet alleen je bedrijfsgebouw(en), ook je bedrijfsmiddelen zijn van grote waarde. Je wil je patrimonium dan ook optimaal beschermen met een complete en degelijke brandverzekering.

Als je onderneming zwaar wordt getroffen door bv een brand, resulteert dat vaak in verlies van omzet en nettowinsten. Hiervoor kan een extra waarborg zoals een bedrijfsschadeverzekering tussenkomst bieden tot de financiële situatie zich terug wat kan normaliseren.

Contacteer ons

Voertuigen

Mobiliteit is een essentieel onderdeel van je onderneming. Een goede verzekering, afgestemd op de specifieke professionele activiteiten van je organisatie, is belangrijk voor de continuïteit van je wagenpark.

Contacteer ons

Aansprakelijkheid

Te midden van je bedrijfsmatige werkzaamheden is schade aan derden niet ondenkbaar. Een goede aansprakelijkheidsverzekering, die alle zakelijke activiteiten van je organisatie dekt, is dus van essentieel belang. Zo zijn er de verzekeringen BA-Uitbating voor schade aan derden tijdens het uitvoeren van je beroepsactiviteiten, BA-Beroep voor eventuele schadeclaims ten gevolge van een beroepsfout van jezelf of je medewerkers, BA-Na-Levering voor schade aan derden veroorzaakt NA de uitvoering van een bepaald werk of NA het leveren van een bepaald product.

Contacteer ons

Medewerkers

Je medewerkers zijn je menselijke kapitaal, de motor die je onderneming succesvol doet draaien. Je biedt hen een veilige werkomgeving en verzekert hen tegen de hedendaagse risico’s binnen je specifieke sector. Een arbeidsongevallenverzekering beschermt je werknemers tegen inkomstenverlies wanneer zij na een arbeidsongeval of ongeval van/naar het werk arbeidsongeschikt worden.

Daarnaast kan je je werknemers engageren en motiveren met een collectieve hospitalisatieverzekering en een collectieve groepsverzekering voor een aanvullend pensioenkapitaal.

Contacteer ons

Rechtsbijstand

Binnen je onderneming werk je dagdagelijks met verschillende partijen samen en is de kans op een zakelijk conflict reëel. Wanneer dit conflict uitdraait tot een juridische kwestie, kan je de hulp van een expert gebruiken.

Contacteer ons

Gewaarborgd inkomen

Arbeidsongeschikt zijn als ondernemer met een zelfstandig statuut betekent inkomensverlies want de uitkering door de sociale zekerheid is eerder beperkt. De verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt jou bij ziekte of revalidatie na een ongeval en zorgt voor een extra maandelijkse buffer. Zo blijven jij en je gezin ook tijdens jouw herstel comfortabel en financieel gezond leven.

Contacteer ons

Pensioenopbouw

Als zelfstandige is je wettelijke pensioen beperkt en is het aangeraden om alvast een extra pensioenkapitaal aan te leggen om je huidige levensstandaard te kunnen behouden. Er bestaan verschillende aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen. Elke formule aangepast aan je specifieke situatie en met het oog op veilig en fiscaal voordelig sparen voor je toekomst.

Contacteer ons

Overlijden

Je werkt hard voor je onderneming of vennootschap en geniet tegelijkertijd van je leven. Wanneer het noodlot echter toeslaat, wil je je nabestaanden financiële bescherming en gemoedsrust bieden.

Contacteer ons

Vraag hier je offerte aan